District Name of Coordinator Telephone Number
Ampara Mr.M.H.M. Hazeeb 071-5984061
Anuradhapura Mr.Ananda Rathnasiri 072-6055921
Badulla Mr.A.M.M.Foushadeen 071-7765551
Colombo/Gampaha/ Kaluthara    
Hambanthota Mr.Roshan Chathuranga 071-8681743
Kandy/Kaegalle/ Mathale Mr.Y.M.S. Bandara 0777-005381
Kilinochchi/ Mulathivu/ Mannar    
Kurunegala & Puttalam Mr.Chandana Rajapaksha 071-4455054
Matara/ Galle Mr.S.G. Jagath 077-9913026
Monaragala Mr.Amila Chathuranga 077-6449404
Nuwara Eliya Mr.Mahesh Kulasekara 071-4805500
Polonnarua & Batticaloa Mr.Danushka Priyadarshana 071-8473520
Rathnapura    
Trincomlee Mr.Suresh Dammika 071-8935089
Vavuniya/ Jaffna    

Latest News