வ/ப கொழும்பு கொமர்ஷல் உரக் கம்பனி

address ஹுணுபிட்டிய, வத்தளை, இலங்கை.
phone : 011-2948103 / 011-4335718 / 011-433517/ 011-4335720
fax : 011-2930252
email இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

விநியோக மற்றும் செயன்முறைப்படுத்தல் பிரிவு

விநியோக முகாமையாளர்

வை.ஏ.டீ. பேர்ஸி விஜேரத்ன 077-3721193

உதவி விநியோக முகாமையாளர்

உபேந்திர விக்ரமபால 077-3721196

சந்தைப்படுத்தல் நிறைவேற்றுனர்

நிர்மல ஜயந்தி 077-3719507

சந்தைப்படுத்தல் நிறைவேற்றுனர்

அருணி ரூபசிங்க 077-0440429

மாவட்ட சந்தைப்படுத்தல் நிறைவேற்றுனர்
(குருணாகல்/புத்தளம்/அனுராதபுரம்)

சந்தன ராஜபக்‌ஷ 071-4455054

மாவட்ட சந்தைப்படுத்தல் நிறைவேற்றுனர்
(கண்டி/ மாத்தளை, கேகாலை)

வை.எம்.எஸ். பண்டார யாபா 077-7005381

Latest News